• TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
  • BINH PHUOC COLLEGE
  • 899, QL 14, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • info@cdbp.edu.vn
  • 02713 881 093
KHOA - BỘ MÔN

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

KHOA Y - DƯỢC

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Văn Sướng

Điện thoại:0974192599
Email: BsSuongbp@gmail.com
Trưởng bộ môn
Bác sĩ chuyên khoa I nội
Võ Văn Sướng
2

Nguyễn Văn Khoa

Điện thoại:0914101263
Email: Bacsikhoa@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Sản
Nguyễn Văn Khoa
3

Trần Thị Thanh Hằng

Điện thoại:0392207606
Email: Thanhhang.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Bác sĩ CKI YHCT
Trần Thị Thanh Hằng
4

Thiều Khắc Hậu

Điện thoại:0908611246
Email: Thieukhachau@gmail.com
Giảng viên
Bác sĩ đa khoa
Thiều Khắc Hậu
5

Nguyễn Kim Hạnh

Điện thoại:096800686
Email: Hanhquan2007@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Điều dưỡng
Nguyễn Kim Hạnh
6

Nguyễn Thị Thúy Vân

Điện thoại:0974198055
Email: thuyvanxn@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ KH Y sinh
Nguyễn Thị Thúy Vân
7

Trần Ngọc Mỹ

Điện thoại:0913735538
Email: ngocmy.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Hộ sinh
Trần Ngọc Mỹ
8

Phạm Thị thu Hường

Điện thoại:0971735359
Email: Thuhuong.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Điều dưỡng
Phạm Thị thu Hường
9

Hoàng Đức Hạnh

Điện thoại:0911.645.599
Email: Duchanhyk@gmail.com
Giảng viên
BSCKI CĐHA
Hoàng Đức Hạnh
10

Đỗ Thị Hằng

Điện thoại:0918053648
Email: dohang.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Hộ sinh
Đỗ Thị Hằng
11

Nguyễn Duy Quân

Điện thoại:0972652625
Email: dsduyquan0509@gmail.com
PTK phụ trách
Dược sĩ CKI
Nguyễn Duy Quân
12

Phạm Nguyễn Anh Thư

Điện thoại:0932110182
Email: anhthu.kyd@cdbp.edu.vn
Trưởng bộ môn
Thạc sĩ Dược học
Phạm Nguyễn Anh Thư
13

Trương Thị Bảy

Điện thoại:0919921968
Email: truongbay.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Trương Thị Bảy
14

Đinh Vũ Yến

Điện thoại:0948102020
Email: vuyen.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Đinh Vũ Yến
15

Tạ Thị Thanh

Điện thoại:094939998
Email: tathanh.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Tạ Thị Thanh
16

Nguyễn Thị Loan

Điện thoại:0976273499
Email: nguyenloan.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
DSĐH
Nguyễn Thị Loan
17

Hồ Thị Hồng Duyên

Điện thoại:0933256879
Email: hongduyen.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
DSĐH
Hồ Thị Hồng Duyên

KHOA SƯ PHẠM & KHOA HỌC CƠ BẢN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Điện thoại:0335760879
PTK phụ trách
Thạc sỹ KHXH&NV, Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
2

Kiều Huy Toán

Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Giáo dục thể chất
Kiều Huy Toán
3

Lê Thị Thủy

Điện thoại:0933777868
Email: lethuycdbp@gmail.com
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Triết học
Lê Thị Thủy
4

Võ Văn Tình

Điện thoại:0975013818
Email: tinhchinhtri1983@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Chính trị học
Võ Văn Tình
5

Nguyễn Văn Thành

Điện thoại:0354545456
Email: thanhcdsp86@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Chính trị học
Nguyễn Văn Thành
6

Nguyễn Thị Hải

Điện thoại:0978394660
Email: Nguyenhaicdbp83@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Khoa học giáo dục chuyên ngành LL&PP dạy học bộ môn GDCT, Cử nhân GD Chính trị
Nguyễn Thị Hải
7

Nguyễn Quỳnh Dung

Điện thoại:0982014795
Email: quynhdungtl24@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý giáo dục
Nguyễn Quỳnh Dung
8

Hồ Thị Phương Dung

Điện thoại:0907141290
Email: htpdungcn@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Hồ Thị Phương Dung
9

Trần Hoàn

Điện thoại:0932924568
Email: hoantrancdspbp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục thể chất
Trần Hoàn
10

Lê Văn Phú

Điện thoại:097 203 4050
Email: phulevan1983@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Quốc phòng-An ninh
Lê Văn Phú
11

Phạm Tuấn Anh

Điện thoại:0986992862
Email: tuananhcdy93@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân GDQP, TC
Phạm Tuấn Anh
12

Lê Văn Cao

Giảng viên
Cử nhân QP-AN
Lê Văn Cao
13

Nguyễn Thanh Đại

Điện thoại:0916366239
Email: Thanhsondai@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Chính trị
Nguyễn Thanh Đại
14

Vũ Thị Lan Anh

Điện thoại:0919242855
Email: Lananhspbp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Vũ Thị Lan Anh
15

Nguyễn Thị Trúc Ly

Điện thoại:0978024254
Email: Truclymuc@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Nguyễn Thị Trúc Ly
16

Lê Quý Sinh

Điện thoại:0985874488
Email: sinhbpth@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Địa lý
Lê Quý Sinh
17

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Điện thoại:0972613879
Email: mynhansp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ KH nhân văn, Cử nhân SP Ngữ văn
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
18

Dương Thị Mai Oanh

Điện thoại:0773777808
Email: oanh1578@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Văn học Việt Nam
Dương Thị Mai Oanh
19

Bùi Xuân Sỹ

Giảng viên
Thạc sỹ Lich sử Việt Nam
Bùi Xuân Sỹ
20

Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại:0364947714
Email: Thanhhungna@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Thanh

KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT & DỊCH VỤ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Hà

Điện thoại:0971416658
Email: Leha.ktk33@gmail.com
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Kế toán
Lê Thị Hà
2

Nguyễn Thị Thương

Điện thoại:0988373063
Email: thuongthien11@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Kế toán
Nguyễn Thị Thương
3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Điện thoại:0906658567
Giảng viên
Cử nhân Kế toán
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
4

Chu Thị Hoa

Điện thoại:0968993777
Email: Chuhoa2107@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Kế toán
Chu Thị Hoa
5

Nguyễn Thái Quang

Điện thoại:0988377919
Email: ntquangpro@gmail.com
PTK phụ trách
Thạc sỹ Quản lý GD, Cử nhân Tin học
Nguyễn Thái Quang
6

Bùi Hùng Cường

Điện thoại:0985708985
Email: buihungcuongbp@gmail.com
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ CNTT
Bùi Hùng Cường
7

Trương Đức Trung

Điện thoại:0966770339
Email: dennistcn@gmail.com
Trưởng bộ môn
Cử nhân Tin học
Trương Đức Trung
8

Nguyễn Tiến Anh

Điện thoại:0973735768
Email: tienanh.cdn@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân CNTT
Nguyễn Tiến Anh
9

Hoàng Văn Đức

Điện thoại:0969248239
Email: hoangduc8286@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Toán-Tin
Hoàng Văn Đức
10

Bùi Văn Tuấn

Điện thoại:0948361348
Email: buivantuantdt@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Tin học
Bùi Văn Tuấn
11

Trần Thị Ngân

Điện thoại:0365371581
Email: hieunganna@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Toán-Tin
Trần Thị Ngân
12

Lê Viết Thành

Điện thoại:0972211770
Email: Leethanh88@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân CNTT
Lê Viết Thành
13

Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại:0982233578
Email: Nguyenthanhtungcdsp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân SP Tin học
Nguyễn Thanh Tùng
14

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:0918688409
Email: vansonguyen77@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ CNTT
Nguyễn Văn Sơn
15

Nguyễn Thị Hà

Điện thoại:0985699587
Email: hanguyenybp1999@gmail.com
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Anh văn
Nguyễn Thị Hà
16

Trịnh Thanh Hiền

Điện thoại:0964076375
Email: hiennhisp@yahoo.com.vn
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Tiếng Anh
Trịnh Thanh Hiền
17

Hồ Kim Nhi

Điện thoại:0985886196
Email: hiennhisp@yahoo.com.vn
Giảng viên
Thạc sỹ Tiếng Anh
Hồ Kim Nhi
18

Trần Đào Linh Trang

Điện thoại:0937621462
Email: Linhtrang.nhatha@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Tiếng Anh
Trần Đào Linh Trang
19

Huỳnh Viết Phương Lan

Điện thoại:0915747646
Email: phuonglan_hv@yahoo.com
Giảng viên
Cử nhân Anh văn
Huỳnh Viết Phương Lan
20

Trần Thị Giang

Điện thoại:0989457039
Email: giangtran6121989@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Tiếng Anh
Trần Thị Giang

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đỗ Xuân Lợi

Điện thoại:0975232982
Trưởng khoa
Thạc sỹ Tự động hóa
Đỗ Xuân Lợi
2

Nguyễn Anh Dũng

Điện thoại:0988624095
Phó Trưởng khoa
Kỹ sư điện
Nguyễn Anh Dũng
3

Đoàn Quang Nam

Điện thoại:0918382985
Giảng viên
Kỹ sư Điện-Kỹ thuật
Đoàn Quang Nam
4

Vũ Đăng Nam

Điện thoại:0985067557
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Vũ Đăng Nam
5

Nguyễn Văn Năm

Giảng viên
Kỹ sư Điện công nghiệp
Nguyễn Văn Năm
6

Nguyễn Cao Cường

Điện thoại:0984567301
Email: caocuong.ktcn@cdbp.edu.vn
Phó Trưởng khoa
Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Nguyễn Cao Cường
7

Nguyễn Thị Đào

Điện thoại:0979 685109
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị Đào
8

Nguyễn Thị Hường

Điện thoại:0985196589
Giảng viên
Kỹ sư Kỹ thuật điện- Điện tử
Nguyễn Thị Hường
9

Hoàng Thị Hạnh

Giảng viên
Kỹ sư Kỹ thuật điện- Điện tử
Hoàng Thị Hạnh
10

Nguyễn Văn Sáng

Điện thoại:0975073739
Giảng viên
Thạc sỹ CNTT, Cử nhân Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Sáng
11

Lê Văn Tuấn

Điện thoại:0949451639
Giảng viên
Cao đẳng Kỹ thuật điện- Điện tử
Lê Văn Tuấn
12

Nguyễn Quỳnh Hồng

Điện thoại:0986067954
Email: quynhhongcdbp@gmail.com
Giảng viên
Kỹ sư điện tử
Nguyễn Quỳnh Hồng

KHOA CƠ KHÍ - Ô TÔ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Cảnh

Điện thoại:0934114668
PTK phụ trách
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Nguyễn Văn Cảnh
2

Ngô Văn Tùng

Điện thoại:0987002001
Phó trưởng Khoa
Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí
Ngô Văn Tùng
3

Nguyễn Phước Thiện

Điện thoại:0379689336
Trưởng môn
Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí
Nguyễn Phước Thiện
4

Lê Mỹ Dũng

Điện thoại:0333442156
Giảng viên
Kỹ sư Cơ khí động lực
Lê Mỹ Dũng
5

Cao Văn Thịnh

Điện thoại:0937915234
Giảng viên
Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí
Cao Văn Thịnh
6

Lê Quang Hùng

Điện thoại:0907028082
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Lê Quang Hùng
7

Đặng Sỹ Phong

Điện thoại:0944380801
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đặng Sỹ Phong
8

Nguyễn Khánh Hưng

Điện thoại:0398604132
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Nguyễn Khánh Hưng
9

Hứa Văn Nhất

Điện thoại:0983057004
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Hứa Văn Nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây