• TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
  • BINH PHUOC COLLEGE
  • 899, QL 14, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • info@cdbp.edu.vn
  • 02713 881 093

BAN GIÁM HIỆU

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hà Văn Kiên

Điện thoại:
02713.889,.717
Hiệu trưởng
Thạc sỹ Quản lý công
Hà Văn Kiên
2

Nguyễn Bích Liên

Phó Hiệu trưởng
Thạc sỹ Sinh học
Nguyễn Bích Liên

PHÒNG - TRUNG TÂM

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1

Nguyễn Quang Thành

Điện thoại:0983753357
Trưởng phòng
Thạc sỹ QL Bệnh viện
Nguyễn Quang Thành
2

Đỗ Thị Bích Hạnh

Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ QL Bệnh viện; CN Điều Dưỡng
Đỗ Thị Bích Hạnh
3

Bùi Duy Sơn

Điện thoại:0913858848
Phó Trưởng phòng
Dược sỹ ĐH, CN Kinh tế
Bùi Duy Sơn
4

Nguyễn Thị Hải

Phụ trách kế toán
Thạc sỹ kế toán
Nguyễn Thị Hải
5

Bùi Thị Thơm

Phụ trách chuyên môn của phòng tại cơ sở 2
Cử nhân kế toán, Cử nhân luật
Bùi Thị Thơm
6

Đỗ Thị Hằng

Chuyên viên bộ phận tổ chức
Kỹ sư công nghệ thông tin
Đỗ Thị Hằng
7

Trần Thi Tuyết Ngoan

Chuyên viên bộ phận hành chính
Cử nhân điều dưỡng
Trần Thi Tuyết Ngoan
8

Ngô Đức Toàn

Phụ trách Website trường
Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Toán-Tin
Ngô Đức Toàn
9

Bùi Thiên Nam

Chuyên viên bộ phận quản trị
Cử nhân Tâm lý học
Bùi Thiên Nam
10

Nguyễn Thu Mơ

Văn thư kiêm thủ quỹ
Cử nhân kế toán
Nguyễn Thu Mơ
11

Trần Thị Bích Vân

Chuyên viên bộ phận kế toán
Cử nhân kế toán
Trần Thị Bích Vân
12

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên bộ phận kế toán
Cử nhân kế toán
Nguyễn Thị Thảo
13

Dương Công Hoàn

Chuyên viên bộ phận quản trị
Cử nhân Thể dục thể thao
Dương Công Hoàn
14

Võ Ngọc Bằng

Hợp đồng NĐ68
Lái xe
Võ Ngọc Bằng
15

Nguyễn Hữu Khang

Hợp đồng NĐ68
Bảo vệ
Nguyễn Hữu Khang
16

Nguyễn Thị Huế

Hợp đồng NĐ68
Tạp vụ
Nguyễn Thị Huế

PHÒNG ĐÀO TẠO

1

Hoàng Thị Mỹ Sen


Email: mysen.ksp@cdbp.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Ngữ văn
Hoàng Thị Mỹ Sen
2

Phạm Thị Thúy Ngoan

Điện thoại:0919922922
Phó Trưởng phòng Phụ trách
Thạc sỹ kinh tế, CN kế toán
Phạm Thị Thúy Ngoan
3

Nguyễn Tiến Hùng


Email: tienhung.pdt@cdbp.edu.vn
Phó Trưởng phòng Phụ trách
Thạc sỹ Vật lý
Nguyễn Tiến Hùng
4

Nguyễn Văn Cường

Trưởng phòng
Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Nguyễn Văn Cường
5

Cao Minh Đức

Phó trưởng phòng
Thạc sỹ LLPPGD môn Vật lí, cử nhân Vật lí
Cao Minh Đức
6

Uông Thị Lê Na

Chuyên viên
Tiến sỹ Tâm lý giáo dục
Uông Thị Lê Na
7

Lý Ngọc Tài

Chuyên viên
Thạc sỹ Y học, Bác sỹ ngoại
Lý Ngọc Tài
8

Lê Thị Chinh

Chuyên viên
Cử nhân Hộ sinh
Lê Thị Chinh
9

Quách Thị Chiến

Chuyên viên
Cử nhân Chính trị
Quách Thị Chiến
10

Phạm Thị Trang

Chuyên viên
Cử nhân điều dưỡng
Phạm Thị Trang
11

Nguyễn Thị Tâm

Chuyên viên
Cử nhân Tin học
Nguyễn Thị Tâm
12

Phạm Thị Lan

Chuyên viên
Thạc sỹ Sinh thái học
Phạm Thị Lan
13

Nguyễn Thị Lệ

Chuyên viên
Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Lệ
14

Nguyễn Thị Thoa

Chuyên viên
Cử nhân Tâm lý giáo dục
Nguyễn Thị Thoa
15

Nguyễn Nam Trung

Chuyên viên
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân SP Âm nhạc
Nguyễn Nam Trung
16

Nguyễn Hữu Đa Toàn

Chuyên viên
Cử nhân Mỹ thuật
Nguyễn Hữu Đa Toàn
17

Nguyễn Tiến Chương

Chuyên viên
Thạc sỹ Giáo dục thể chất
Nguyễn Tiến Chương
18

Trần Dũng

Chuyên viên
Cử nhân Tâm lý giáo dục
Trần Dũng
19

Đinh Văn Đạt

Chuyên viên
Cử nhân Giáo dục thể chất
Đinh Văn Đạt
20

Nguyễn Văn Việt

Chuyên viên
Cao đẳng Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Việt

PHÒNG THANH TRA & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1

Nguyễn Đức Toàn

PTP phụ trách
Thạc sỹ Công nghệ thông tin
Nguyễn Đức Toàn
2

Phạm Văn Thuận

Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Toán học
Phạm Văn Thuận
3

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên
Thạc sỹ Văn học
Nguyễn Văn Dũng
4

Dương Xuân Trường

Chuyên viên
Thạc sỹ Giáo dục học, Cử nhân Giáo dục thể chất
Dương Xuân Trường
5

Đỗ Thị Hải Yến

Chuyên viên
Cử nhân Luật
Đỗ Thị Hải Yến
6

Trương Thi Bình

Chuyên viên
Cử nhân Xã hội học
Trương Thi Bình
7

Đặng Thị Lệ Xuân

Chuyên viên
Thạc sỹ Sinh học
Đặng Thị Lệ Xuân

KHOA - BỘ MÔN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

KHOA Y - DƯỢC

1

Võ Văn Sướng

Trưởng bộ môn
Bác sĩ chuyên khoa I nội
Võ Văn Sướng
2

Nguyễn Văn Khoa

Giảng viên
Thạc sỹ Sản
Nguyễn Văn Khoa
3

Trần Thị Thanh Hằng

Giảng viên
Bác sĩ CKI YHCT
Trần Thị Thanh Hằng
4

Thiều Khắc Hậu

Giảng viên
Bác sĩ đa khoa
Thiều Khắc Hậu
5

Nguyễn Kim Hạnh

Giảng viên
Thạc sỹ Điều dưỡng
Nguyễn Kim Hạnh
6

Nguyễn Thị Thúy Vân

Giảng viên
Thạc sỹ KH Y sinh
Nguyễn Thị Thúy Vân
7

Trần Ngọc Mỹ

Giảng viên
Cử nhân Hộ sinh
Trần Ngọc Mỹ
8

Phạm Thị thu Hường

Giảng viên
Cử nhân Điều dưỡng
Phạm Thị thu Hường
9

Hoàng Đức Hạnh

Giảng viên
BSCKI CĐHA
Hoàng Đức Hạnh
10

Đỗ Thị Hằng

Giảng viên
Cử nhân Hộ sinh
Đỗ Thị Hằng
11

Nguyễn Duy Quân

PTK phụ trách
Dược sĩ CKI
Nguyễn Duy Quân
12

Phạm Nguyễn Anh Thư

Trưởng bộ môn
Thạc sĩ Dược học
Phạm Nguyễn Anh Thư
13

Trương Thị Bảy

Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Trương Thị Bảy
14

Đinh Vũ Yến

Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Đinh Vũ Yến
15

Tạ Thị Thanh

Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Tạ Thị Thanh
16

Nguyễn Thị Loan

Giảng viên
DSĐH
Nguyễn Thị Loan
17

Hồ Thị Hồng Duyên

Giảng viên
DSĐH
Hồ Thị Hồng Duyên

KHOA SƯ PHẠM & KHOA HỌC CƠ BẢN

1

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

PTK phụ trách
Thạc sỹ KHXH&NV, Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
2

Kiều Huy Toán

Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Giáo dục thể chất
Kiều Huy Toán
3

Lê Thị Thủy

Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Triết học
Lê Thị Thủy
4

Võ Văn Tình

Giảng viên
Thạc sỹ Chính trị học
Võ Văn Tình
5

Nguyễn Văn Thành

Giảng viên
Thạc sỹ Chính trị học
Nguyễn Văn Thành
6

Nguyễn Thị Hải

Giảng viên
Thạc sỹ Khoa học giáo dục chuyên ngành LL&PP dạy học bộ môn GDCT, Cử nhân GD Chính trị
Nguyễn Thị Hải
7

Nguyễn Quỳnh Dung

Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý giáo dục
Nguyễn Quỳnh Dung
8

Hồ Thị Phương Dung

Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Hồ Thị Phương Dung
9

Trần Hoàn

Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục thể chất
Trần Hoàn
10

Lê Văn Phú

Giảng viên
Cử nhân Quốc phòng-An ninh
Lê Văn Phú
11

Phạm Tuấn Anh

Giảng viên
Cử nhân GDQP, TC
Phạm Tuấn Anh
12

Lê Văn Cao

Giảng viên
Cử nhân QP-AN
Lê Văn Cao
13

Nguyễn Thanh Đại

Giảng viên
Cử nhân Chính trị
Nguyễn Thanh Đại
14

Vũ Thị Lan Anh

Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Vũ Thị Lan Anh
15

Nguyễn Thị Trúc Ly

Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Nguyễn Thị Trúc Ly
16

Lê Quý Sinh

Giảng viên
Thạc sỹ Địa lý
Lê Quý Sinh
17

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Giảng viên
Thạc sỹ KH nhân văn, Cử nhân SP Ngữ văn
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
18

Dương Thị Mai Oanh

Giảng viên
Thạc sỹ Văn học Việt Nam
Dương Thị Mai Oanh
19

Bùi Xuân Sỹ

Giảng viên
Thạc sỹ Lich sử Việt Nam
Bùi Xuân Sỹ
20

Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên
Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Thanh
21

Võ Thị Tha

Giảng viên
Cử nhân Toán
Võ Thị Tha
22

Nguyễn Thị Quỳnh Trầm

Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Nguyễn Thị Quỳnh Trầm
23

Nguyễn Thị Thùy Hương

Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Nguyễn Thị Thùy Hương
24

Trần Thị Hồng Thắm

Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Trần Thị Hồng Thắm
25

Phạm Thị Kim Ngân

Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Phạm Thị Kim Ngân
26

Phùng Thị Phương Ngọc

Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Phùng Thị Phương Ngọc
27

Huỳnh Hường

Giảng viên
Thạc sỹ Mỹ thuật
Huỳnh Hường
28

Phạm Thị Minh Thu

Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục học, Cử nhân Kỹ thuật-Nữ công
Phạm Thị Minh Thu
29

Cao Thị Hồng Lĩnh

Giảng viên
Thạc sỹ LLPP dạy Âm nhạc, Cử nhân SP âm nhạc
Cao Thị Hồng Lĩnh
30

Trần Đức Lâm

Giảng viên
Thạc sỹ SP Âm nhạc
Trần Đức Lâm
31

Bùi Thị Hải

Giảng viên
Cử nhân Giáo dục Mầm non
Bùi Thị Hải
32

Trần Tịnh

Giảng viên
Cử nhân Mỹ thuật
Trần Tịnh

KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT & DỊCH VỤ

1

Lê Thị Hà

Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Kế toán
Lê Thị Hà
2

Nguyễn Thị Thương

Giảng viên
Thạc sỹ Kế toán
Nguyễn Thị Thương
3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giảng viên
Cử nhân Kế toán
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
4

Chu Thị Hoa

Giảng viên
Cử nhân Kế toán
Chu Thị Hoa
5

Nguyễn Thái Quang

PTK phụ trách
Thạc sỹ Quản lý GD, Cử nhân Tin học
Nguyễn Thái Quang
6

Bùi Hùng Cường

Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ CNTT
Bùi Hùng Cường
7

Trương Đức Trung

Trưởng bộ môn
Cử nhân Tin học
Trương Đức Trung
8

Nguyễn Tiến Anh

Giảng viên
Cử nhân CNTT
Nguyễn Tiến Anh
9

Hoàng Văn Đức

Giảng viên
Cử nhân Toán-Tin
Hoàng Văn Đức
10

Bùi Văn Tuấn

Giảng viên
Cử nhân Tin học
Bùi Văn Tuấn
11

Trần Thị Ngân

Giảng viên
Cử nhân Toán-Tin
Trần Thị Ngân
12

Lê Viết Thành

Giảng viên
Cử nhân CNTT
Lê Viết Thành
13

Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân SP Tin học
Nguyễn Thanh Tùng
14

Nguyễn Văn Sơn

Giảng viên
Thạc sỹ CNTT
Nguyễn Văn Sơn
15

Nguyễn Thị Hà

Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Anh văn
Nguyễn Thị Hà
16

Trịnh Thanh Hiền

Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Tiếng Anh
Trịnh Thanh Hiền
17

Hồ Kim Nhi

Giảng viên
Thạc sỹ Tiếng Anh
Hồ Kim Nhi
18

Trần Đào Linh Trang

Giảng viên
Cử nhân Tiếng Anh
Trần Đào Linh Trang
19

Huỳnh Viết Phương Lan

Giảng viên
Cử nhân Anh văn
Huỳnh Viết Phương Lan
20

Trần Thị Giang

Giảng viên
Cử nhân Tiếng Anh
Trần Thị Giang

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1

Đỗ Xuân Lợi

Trưởng khoa
Thạc sỹ Tự động hóa
Đỗ Xuân Lợi
2

Nguyễn Anh Dũng

Phó Trưởng khoa
Kỹ sư điện
Nguyễn Anh Dũng
3

Đoàn Quang Nam

Giảng viên
Kỹ sư Điện-Kỹ thuật
Đoàn Quang Nam
4

Vũ Đăng Nam

Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Vũ Đăng Nam
5

Nguyễn Văn Năm

Giảng viên
Kỹ sư Điện công nghiệp
Nguyễn Văn Năm
6

Nguyễn Cao Cường

Phó Trưởng khoa
Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Nguyễn Cao Cường
7

Nguyễn Thị Đào

Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị Đào
8

Nguyễn Thị Hường

Giảng viên
Kỹ sư Kỹ thuật điện- Điện tử
Nguyễn Thị Hường
9

Hoàng Thị Hạnh

Giảng viên
Kỹ sư Kỹ thuật điện- Điện tử
Hoàng Thị Hạnh
10

Nguyễn Văn Sáng

Giảng viên
Thạc sỹ CNTT, Cử nhân Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Sáng
11

Lê Văn Tuấn

Giảng viên
Cao đẳng Kỹ thuật điện- Điện tử
Lê Văn Tuấn
12

Nguyễn Quỳnh Hồng

Giảng viên
Kỹ sư điện tử
Nguyễn Quỳnh Hồng

KHOA CƠ KHÍ - Ô TÔ

1

Ngô Văn Tùng

Phó Trưởng khoa
Cử nhân SP Kỹ thuật
Ngô Văn Tùng
2

Nguyễn Phước Thiện

Trưởng bộ môn
Kỹ sư công nghệ tự động
Nguyễn Phước Thiện
3

Cao Văn Thịnh

Giảng viên
Kỹ sư Cơ kỹ thuật
Cao Văn Thịnh
4

Nguyễn Văn Cảnh

PTK phụ trách
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Nguyễn Văn Cảnh
5

Lê Mỹ Dũng

Giảng viên
Kỹ sư Cơ khí- Động lực
Lê Mỹ Dũng
6

Trần Văn Hùng

Giảng viên
Thạc sỹ Cơ khí động lực
Trần Văn Hùng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây