• TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
  • BINH PHUOC COLLEGE
  • 899, QL 14, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
  • info@cdbp.edu.vn
  • 02713 881 093
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
 
Screenshot (81)

BAN GIÁM HIỆU

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hà Văn Kiên

Điện thoại:
02713.889.717
Hiệu trưởng
Thạc sỹ Quản lý công
Hà Văn Kiên
2

Nguyễn Bích Liên

Phó Hiệu trưởng
Thạc sỹ Sinh học
Nguyễn Bích Liên

PHÒNG - TRUNG TÂM

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1

Nguyễn Quang Thành

Điện thoại:0983753357
Trưởng phòng
Thạc sỹ QL Bệnh viện
Nguyễn Quang Thành
2

Đỗ Thị Bích Hạnh

Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ QL Bệnh viện; CN Điều Dưỡng
Đỗ Thị Bích Hạnh
3

Bùi Duy Sơn

Điện thoại:0913858848
Phó Trưởng phòng
Dược sỹ ĐH, CN Kinh tế
Bùi Duy Sơn
4

Nguyễn Thị Hải

Điện thoại:0933051709
Email: minhhai1708@gmail.com
Phụ trách kế toán
Thạc sỹ kế toán
Nguyễn Thị Hải
5

Bùi Thị Thơm

Điện thoại:0933151188
Email: buithom.pcths@cdbp.edu
Phụ trách chuyên môn của phòng tại cơ sở 2
Cử nhân kế toán, Cử nhân luật
Bùi Thị Thơm
6

Đỗ Thị Hằng

Điện thoại:0967596358
Chuyên viên bộ phận tổ chức
Kỹ sư công nghệ thông tin
Đỗ Thị Hằng
7

Trần Thi Tuyết Ngoan

Điện thoại:0973272122
Email: tuyetngoan.pcths@cdbp.edu.vn
Chuyên viên bộ phận hành chính
Cử nhân điều dưỡng
Trần Thi Tuyết Ngoan
8

Ngô Đức Toàn

Điện thoại:
0928884747
Email: ductoan.ngo@gmail.com
Phụ trách Website trường
Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Toán-Tin
Ngô Đức Toàn
9

Bùi Thiên Nam

Điện thoại:0983076307
Email: Thiennam.hb@gmail.com
Chuyên viên bộ phận quản trị
Ths Quản lý giáo dục - Cử nhân Tâm lý học
Bùi Thiên Nam
10

Nguyễn Thu Mơ

Điện thoại:0358033936
Email: Thumo50583@gmail.com
Văn thư kiêm thủ quỹ
Cử nhân kế toán
Nguyễn Thu Mơ
11

Trần Thị Bích Vân

Điện thoại:0919857369
Email: tranbichvan686@gmail.com
Chuyên viên bộ phận kế toán
Cử nhân kế toán
Trần Thị Bích Vân
12

Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại:0909438424
Email: thaomke@gmail.com
Chuyên viên bộ phận kế toán
Cử nhân kế toán
Nguyễn Thị Thảo
13

Dương Công Hoàn

Điện thoại:0387239299
Email: conghoantdt@gmail.com
Chuyên viên bộ phận quản trị
Cử nhân Thể dục thể thao
Dương Công Hoàn
14

Võ Ngọc Bằng

Điện thoại:0919922228
Hợp đồng NĐ68
Lái xe
Võ Ngọc Bằng
15

Nguyễn Hữu Khang

Hợp đồng NĐ68
Bảo vệ
Nguyễn Hữu Khang
16

Nguyễn Thị Huế

Hợp đồng NĐ68
Tạp vụ
Nguyễn Thị Huế

PHÒNG ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Văn Cường

Trưởng phòng
Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Nguyễn Văn Cường
2

Nguyễn Tiến Hùng

Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Vật lý
Nguyễn Tiến Hùng
3

Cao Minh Đức

Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ LLPPGD môn Vật lý, CN Vật lý
Cao Minh Đức
4

Uông Thị Lê Na

Chuyên viên
Thạc sỹ Tâm lý GD
Uông Thị Lê Na
5

Lý Ngọc Tài

Chuyên viên
Thạc sỹ Y học, BS ngoại
Lý Ngọc Tài
6

Lê Thị Chinh

Chuyên viên
CN Hộ sinh
Lê Thị Chinh
7

Quách Thị Chiến

Chuyên viên
CN Chính trị
Quách Thị Chiến
8

Phạm Thị Trang

Chuyên viên
CN Điều dưỡng
Phạm Thị Trang
9

Nguyễn Thị Tâm

Chuyên viên
CN Tin học
Nguyễn Thị Tâm
10

Phạm Thị Lan

Chuyên viên
Thạc sỹ Sinh thái học
Phạm Thị Lan
11

Nguyễn Thị Lệ

Chuyên viên
CN Ngữ văn
Nguyễn Thị Lệ
12

Nguyễn Thị Thoa

Chuyên viên
CN Tâm lý GD
Nguyễn Thị Thoa
13

Nguyễn Nam Trung

Chuyên viên
Thạc sỹ QLGD, CNSP Âm nhạc
Nguyễn Nam Trung
14

Phạm Thị Thúy Ngoan

Trưởng ban
Thạc sỹ Kinh tế, CN Kế toán, CNHC
Phạm Thị Thúy Ngoan
15

Hoàng Thị Mỹ Sen

Phó Trưởng ban
Thạc sỹ Văn học
Hoàng Thị Mỹ Sen
16

Nguyễn Hữu Đa Toàn

Chuyên viên
CN Mỹ thuật
Nguyễn Hữu Đa Toàn
17

Nguyễn Tiến Chương

Điện thoại:0938455800
Email: tienchuongcdbp@gmail.com
Chuyên viên
Thạc sỹ GDTC
Nguyễn Tiến Chương
18

Trần Dũng

Chuyên viên
CN Tâm lý GD
Trần Dũng
19

Đinh Văn Đạt

Chuyên viên
CN GDTC
Đinh Văn Đạt
20

Nguyễn Văn Việt

Chuyên viên
CN kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Việt

PHÒNG THANH TRA & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1

Nguyễn Đức Toàn

Điện thoại:0904.930.330
Email: ductoanspbp@gmail.com
PTP phụ trách
Thạc sỹ Công nghệ thông tin
Nguyễn Đức Toàn
2

Phạm Văn Thuận

Điện thoại:0986641403
Email: thuan.phmvn@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Toán học
Phạm Văn Thuận
3

Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại:0979256925
Email: nguyendungspbp@gmail.com
Chuyên viên
Thạc sỹ Văn học
Nguyễn Văn Dũng
4

Dương Xuân Trường

Điện thoại:0946726884
Email: xuantruong.duong80@gmial.com
Chuyên viên
Thạc sỹ Giáo dục học, Cử nhân Giáo dục thể chất
Dương Xuân Trường
5

Đỗ Thị Hải Yến

Điện thoại:0389104769
Email: haiyendatduong@gmail.com
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Đỗ Thị Hải Yến
6

Trương Thi Bình

Điện thoại:0395336916
Email: truongbinh171@gmail.com
Chuyên viên
Cử nhân Xã hội học
Trương Thi Bình
7

Đặng Thị Lệ Xuân

Điện thoại:0972936879
Email: botanylexuan@gmail.com
Chuyên viên
Thạc sỹ Sinh học
Đặng Thị Lệ Xuân

BCH CÔNG ĐOÀN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Bích Liên

Điện thoại:0919.406.519
Email: liendtbp@gmail.com
Chủ tịch công đoàn Nguyễn Bích Liên
2

Trương Đức Trung

Điện thoại:0966.770.339
Email: dennistcn@gmail.com
Phó chủ tịch công đoàn Trương Đức Trung
3

Trương Thị Bình

Điện thoại:0395.336.916
Email: truongbinh171@gmail.com
Ủy viên Trương Thị Bình
4

Hồ Thị Phương Dung

Điện thoại:0907.141.290
Email: htpdungcn@gamail.com
Ủy viên Hồ Thị Phương Dung
5

Trần Thị Tuyết Ngoan

Điện thoại:0973.272.122
Email: tuyetngoan.pcths@cdbp.edu.vn
Ủy viên Trần Thị Tuyết Ngoan
6

Nguyễn Thị Tâm

Điện thoại:0974.277.841
Email: phongnckh.lkdt@gmail.com
Ủy viên Nguyễn Thị Tâm
7

Nguyễn Quỳnh Hồng

Điện thoại:0986.067.954
Email: quynhhongcdbp@gmail.com
Ủy viên Nguyễn Quỳnh Hồng

ĐOÀN THANH NIÊN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Hoàn

Điện thoại:0932924568
Email: hoantrancdspbp@gmail.com
Bí thư Đoàn trường Trần Hoàn
2

Nguyễn Cao Cường

Điện thoại:0984567301
Email: caocuong.ktcn@cdbp.edu.vn
Phó Bí thư Đoàn trường Nguyễn Cao Cường
3

Nguyễn Quỳnh Hồng

Điện thoại:0986067954
Email: quynhhongcdbp@gmail.com
Phó Bí thư Đoàn trường Nguyễn Quỳnh Hồng
4

Nguyễn Tiến Anh

Điện thoại:0973735768
Email: tienanh.cdn@gmail.com
Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường Nguyễn Tiến Anh
5

Trần Thị Tuyết Ngoan

Điện thoại:0973.272.122
Email: tuyetngoan.pcths@cdbp.edu.vn
Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường Trần Thị Tuyết Ngoan
6

Trần Văn Hùng

Điện thoại:0976283966
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Trần Văn Hùng
7

Lê Thị Hà

Điện thoại:0971416658
Email: lehaktk33@gmail.com
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Lê Thị Hà
8

Đặng Thị Thu Thảo

Điện thoại:0912691864
Email: thaongoanhien2017@gmail.com
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Đặng Thị Thu Thảo
9

Nguyễn Đức Mạnh

Điện thoại:0983924234
Email: nguyenducmanh250897@gmail.com
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Nguyễn Đức Mạnh
10

Lê Thị Thanh Hiếu

Điện thoại:0355053328
Email: dscd051005@cdbp.edu.vn
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Lê Thị Thanh Hiếu
11

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Điện thoại:0395114420
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Nguyễn Thị Bích Hạnh

KHOA - BỘ MÔN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

KHOA Y - DƯỢC

1

Võ Văn Sướng

Điện thoại:0974192599
Email: BsSuongbp@gmail.com
Trưởng bộ môn
Bác sĩ chuyên khoa I nội
Võ Văn Sướng
2

Nguyễn Văn Khoa

Điện thoại:0914101263
Email: Bacsikhoa@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Sản
Nguyễn Văn Khoa
3

Trần Thị Thanh Hằng

Điện thoại:0392207606
Email: Thanhhang.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Bác sĩ CKI YHCT
Trần Thị Thanh Hằng
4

Thiều Khắc Hậu

Điện thoại:0908611246
Email: Thieukhachau@gmail.com
Giảng viên
Bác sĩ đa khoa
Thiều Khắc Hậu
5

Nguyễn Kim Hạnh

Điện thoại:096800686
Email: Hanhquan2007@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Điều dưỡng
Nguyễn Kim Hạnh
6

Nguyễn Thị Thúy Vân

Điện thoại:0974198055
Email: thuyvanxn@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ KH Y sinh
Nguyễn Thị Thúy Vân
7

Trần Ngọc Mỹ

Điện thoại:0913735538
Email: ngocmy.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Hộ sinh
Trần Ngọc Mỹ
8

Phạm Thị thu Hường

Điện thoại:0971735359
Email: Thuhuong.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Điều dưỡng
Phạm Thị thu Hường
9

Hoàng Đức Hạnh

Điện thoại:0911.645.599
Email: Duchanhyk@gmail.com
Giảng viên
BSCKI CĐHA
Hoàng Đức Hạnh
10

Đỗ Thị Hằng

Điện thoại:0918053648
Email: dohang.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Hộ sinh
Đỗ Thị Hằng
11

Nguyễn Duy Quân

Điện thoại:0972652625
Email: dsduyquan0509@gmail.com
PTK phụ trách
Dược sĩ CKI
Nguyễn Duy Quân
12

Phạm Nguyễn Anh Thư

Điện thoại:0932110182
Email: anhthu.kyd@cdbp.edu.vn
Trưởng bộ môn
Thạc sĩ Dược học
Phạm Nguyễn Anh Thư
13

Trương Thị Bảy

Điện thoại:0919921968
Email: truongbay.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Trương Thị Bảy
14

Đinh Vũ Yến

Điện thoại:0948102020
Email: vuyen.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Đinh Vũ Yến
15

Tạ Thị Thanh

Điện thoại:094939998
Email: tathanh.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ Dược học
Tạ Thị Thanh
16

Nguyễn Thị Loan

Điện thoại:0976273499
Email: nguyenloan.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
DSĐH
Nguyễn Thị Loan
17

Hồ Thị Hồng Duyên

Điện thoại:0933256879
Email: hongduyen.kyd@cdbp.edu.vn
Giảng viên
DSĐH
Hồ Thị Hồng Duyên

KHOA SƯ PHẠM & KHOA HỌC CƠ BẢN

1

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Điện thoại:0335760879
PTK phụ trách
Thạc sỹ KHXH&NV, Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
2

Kiều Huy Toán

Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Giáo dục thể chất
Kiều Huy Toán
3

Lê Thị Thủy

Điện thoại:0933777868
Email: lethuycdbp@gmail.com
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Triết học
Lê Thị Thủy
4

Võ Văn Tình

Điện thoại:0975013818
Email: tinhchinhtri1983@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Chính trị học
Võ Văn Tình
5

Nguyễn Văn Thành

Điện thoại:0354545456
Email: thanhcdsp86@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Chính trị học
Nguyễn Văn Thành
6

Nguyễn Thị Hải

Điện thoại:0978394660
Email: Nguyenhaicdbp83@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Khoa học giáo dục chuyên ngành LL&PP dạy học bộ môn GDCT, Cử nhân GD Chính trị
Nguyễn Thị Hải
7

Nguyễn Quỳnh Dung

Điện thoại:0982014795
Email: quynhdungtl24@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý giáo dục
Nguyễn Quỳnh Dung
8

Hồ Thị Phương Dung

Điện thoại:0907141290
Email: htpdungcn@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Hồ Thị Phương Dung
9

Trần Hoàn

Điện thoại:0932924568
Email: hoantrancdspbp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục thể chất
Trần Hoàn
10

Lê Văn Phú

Điện thoại:097 203 4050
Email: phulevan1983@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Quốc phòng-An ninh
Lê Văn Phú
11

Phạm Tuấn Anh

Điện thoại:0986992862
Email: tuananhcdy93@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân GDQP, TC
Phạm Tuấn Anh
12

Lê Văn Cao

Giảng viên
Cử nhân QP-AN
Lê Văn Cao
13

Nguyễn Thanh Đại

Điện thoại:0916366239
Email: Thanhsondai@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Chính trị
Nguyễn Thanh Đại
14

Vũ Thị Lan Anh

Điện thoại:0919242855
Email: Lananhspbp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Vũ Thị Lan Anh
15

Nguyễn Thị Trúc Ly

Điện thoại:0978024254
Email: Truclymuc@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Tâm lý học
Nguyễn Thị Trúc Ly
16

Lê Quý Sinh

Điện thoại:0985874488
Email: sinhbpth@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Địa lý
Lê Quý Sinh
17

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Điện thoại:0972613879
Email: mynhansp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ KH nhân văn, Cử nhân SP Ngữ văn
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
18

Dương Thị Mai Oanh

Điện thoại:0773777808
Email: oanh1578@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Văn học Việt Nam
Dương Thị Mai Oanh
19

Bùi Xuân Sỹ

Giảng viên
Thạc sỹ Lich sử Việt Nam
Bùi Xuân Sỹ
20

Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại:0364947714
Email: Thanhhungna@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Thanh
21

Võ Thị Tha

Điện thoại:0919849538
Email: tha.gdtx@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Toán
Võ Thị Tha
22

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Điện thoại:0378015445
Email: quynhtramnguyen111@gmail.com
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
23

Nguyễn Thị Thùy Hương

Điện thoại:0983809801
Email: huongthuybp@gmail.com
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Nguyễn Thị Thùy Hương
24

Trần Thị Hồng Thắm

Điện thoại:0937822175
Email: hongtham193@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Trần Thị Hồng Thắm
25

Phạm Thị Kim Ngân

Điện thoại:0985466700
Email: thikimnganpham1991@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Phạm Thị Kim Ngân
26

Phùng Thị Phương Ngọc

Điện thoại:0988436266
Email: ngocphungbp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục Mầm non
Phùng Thị Phương Ngọc
27

Huỳnh Hường

Điện thoại:0903090124
Email: huynhhuong.010180@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Mỹ thuật
Huỳnh Hường
28

Phạm Thị Minh Thu

Điện thoại:0785311299
Email: minhthucdspbp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Giáo dục học, Cử nhân Kỹ thuật-Nữ công
Phạm Thị Minh Thu
29

Cao Thị Hồng Lĩnh

Điện thoại:0984633789
Email: honglinhcdbp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ LLPP dạy Âm nhạc, Cử nhân SP âm nhạc
Cao Thị Hồng Lĩnh
30

Trần Đức Lâm

Điện thoại:0913636194
Email: tranduclam68@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ SP Âm nhạc
Trần Đức Lâm
31

Bùi Thị Hải

Giảng viên
Cử nhân Giáo dục Mầm non
Bùi Thị Hải
32

Trần Tịnh

Điện thoại:0985250300
Email: www.tinhcong@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Mỹ thuật
Trần Tịnh

KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT & DỊCH VỤ

1

Lê Thị Hà

Điện thoại:0971416658
Email: Leha.ktk33@gmail.com
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Kế toán
Lê Thị Hà
2

Nguyễn Thị Thương

Điện thoại:0988373063
Email: thuongthien11@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ Kế toán
Nguyễn Thị Thương
3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Điện thoại:0906658567
Giảng viên
Cử nhân Kế toán
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
4

Chu Thị Hoa

Điện thoại:0968993777
Email: Chuhoa2107@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Kế toán
Chu Thị Hoa
5

Nguyễn Thái Quang

Điện thoại:0988377919
Email: ntquangpro@gmail.com
PTK phụ trách
Thạc sỹ Quản lý GD, Cử nhân Tin học
Nguyễn Thái Quang
6

Bùi Hùng Cường

Điện thoại:0985708985
Email: buihungcuongbp@gmail.com
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ CNTT
Bùi Hùng Cường
7

Trương Đức Trung

Điện thoại:0966770339
Email: dennistcn@gmail.com
Trưởng bộ môn
Cử nhân Tin học
Trương Đức Trung
8

Nguyễn Tiến Anh

Điện thoại:0973735768
Email: tienanh.cdn@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân CNTT
Nguyễn Tiến Anh
9

Hoàng Văn Đức

Điện thoại:0969248239
Email: hoangduc8286@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Toán-Tin
Hoàng Văn Đức
10

Bùi Văn Tuấn

Điện thoại:0948361348
Email: buivantuantdt@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Tin học
Bùi Văn Tuấn
11

Trần Thị Ngân

Điện thoại:0365371581
Email: hieunganna@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Toán-Tin
Trần Thị Ngân
12

Lê Viết Thành

Điện thoại:0972211770
Email: Leethanh88@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân CNTT
Lê Viết Thành
13

Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại:0982233578
Email: Nguyenthanhtungcdsp@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân SP Tin học
Nguyễn Thanh Tùng
14

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:0918688409
Email: vansonguyen77@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ CNTT
Nguyễn Văn Sơn
15

Nguyễn Thị Hà

Điện thoại:0985699587
Email: hanguyenybp1999@gmail.com
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Anh văn
Nguyễn Thị Hà
16

Trịnh Thanh Hiền

Điện thoại:0964076375
Email: hiennhisp@yahoo.com.vn
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Tiếng Anh
Trịnh Thanh Hiền
17

Hồ Kim Nhi

Điện thoại:0985886196
Email: hiennhisp@yahoo.com.vn
Giảng viên
Thạc sỹ Tiếng Anh
Hồ Kim Nhi
18

Trần Đào Linh Trang

Điện thoại:0937621462
Email: Linhtrang.nhatha@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Tiếng Anh
Trần Đào Linh Trang
19

Huỳnh Viết Phương Lan

Điện thoại:0915747646
Email: phuonglan_hv@yahoo.com
Giảng viên
Cử nhân Anh văn
Huỳnh Viết Phương Lan
20

Trần Thị Giang

Điện thoại:0989457039
Email: giangtran6121989@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân Tiếng Anh
Trần Thị Giang

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1

Đỗ Xuân Lợi

Trưởng khoa
Thạc sỹ Tự động hóa
Đỗ Xuân Lợi
2

Nguyễn Anh Dũng

Phó Trưởng khoa
Kỹ sư điện
Nguyễn Anh Dũng
3

Đoàn Quang Nam

Giảng viên
Kỹ sư Điện-Kỹ thuật
Đoàn Quang Nam
4

Vũ Đăng Nam

Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Vũ Đăng Nam
5

Nguyễn Văn Năm

Giảng viên
Kỹ sư Điện công nghiệp
Nguyễn Văn Năm
6

Nguyễn Cao Cường

Điện thoại:0984567301
Email: caocuong.ktcn@cdbp.edu.vn
Phó Trưởng khoa
Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Nguyễn Cao Cường
7

Nguyễn Thị Đào

Trưởng bộ môn
Thạc sỹ Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị Đào
8

Nguyễn Thị Hường

Giảng viên
Kỹ sư Kỹ thuật điện- Điện tử
Nguyễn Thị Hường
9

Hoàng Thị Hạnh

Giảng viên
Kỹ sư Kỹ thuật điện- Điện tử
Hoàng Thị Hạnh
10

Nguyễn Văn Sáng

Giảng viên
Thạc sỹ CNTT, Cử nhân Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Sáng
11

Lê Văn Tuấn

Giảng viên
Cao đẳng Kỹ thuật điện- Điện tử
Lê Văn Tuấn
12

Nguyễn Quỳnh Hồng

Điện thoại:0986067954
Email: quynhhongcdbp@gmail.com
Giảng viên
Kỹ sư điện tử
Nguyễn Quỳnh Hồng

KHOA CƠ KHÍ - Ô TÔ

1

Nguyễn Văn Cảnh

Điện thoại:0934114668
PTK phụ trách
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Nguyễn Văn Cảnh
2

Ngô Văn Tùng

Điện thoại:0987002001
Phó trưởng Khoa
Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí
Ngô Văn Tùng
3

Nguyễn Phước Thiện

Điện thoại:0379689336
Trưởng môn
Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí
Nguyễn Phước Thiện
4

Lê Mỹ Dũng

Điện thoại:0333442156
Giảng viên
Kỹ sư Cơ khí động lực
Lê Mỹ Dũng
5

Cao Văn Thịnh

Điện thoại:0937915234
Giảng viên
Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí
Cao Văn Thịnh
6

Lê Quang Hùng

Điện thoại:0907028082
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Lê Quang Hùng
7

Đặng Sỹ Phong

Điện thoại:0944380801
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đặng Sỹ Phong
8

Nguyễn Khánh Hưng

Điện thoại:0398604132
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Nguyễn Khánh Hưng
9

Hứa Văn Nhất

Điện thoại:0983057004
Giảng viên
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Hứa Văn Nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây